Nyheter

23 maj • 2017

Satsar stort i Trelleborg

Umia fortsätter expandera i södra Sverige. Nyligen etablerades det lokalt delägda bolaget Umia Trelleborg AB. Ägargruppen är klar liksom ett antal uppdrag som redan är igång.

– Vi tror på lokalt engagemang, smart tekniksamverkan och tydliga mål. Det funkar i Malmö, Umeå, Stockholm och övriga landet. Det kommer att bli bra även i Trelleborg, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Patric Halldén (t v) och Johan Andersson.

Umia Trelleborg AB har två rutinerade delägare verksamma ledningen. Patric Halldén, vd och verksamhetschef el, är ett välkänt ansikte i den lokala installationsbranschen med runt 35 års erfarenhet. Närmast kommer han från chefsuppdrag hos Prenad AB.

Den andra delägaren, Johan Andersson, har runt 30 års branscherfarenhet. Han är verksamhetschef rör och kommer närmast från Assemblin. Umia är redan igång med uppdrag, bland annat i kommunens stora satsning på nya Vannhögs- och Lillevångsskolan med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg.

– Trelleborg är expansivt och det händer mycket positivt, så det var enkelt att kliva på Umia och konceptet Umiamodellen, säger Patric Halldén. Efter många år i branschen är det utvecklande att bredda sin syn på alla installationstekniker och se dem som en helhet. Umiamodellen är ett modernt och smart koncept som kombinerar ett nära och småskaligt tänk med kapacitet för både stora entreprenader och mindre serviceuppdrag.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Umia Syd i Malmö och bra stöd från koncernledningen. Umia har lyckats bygga upp starka lokala bolag på ett flertal orter i landet, så det känns väldigt bra att bli en del av detta.

 

17 maj • 2017 • Skellefteå • Umeå

Energisparprojekt på Carlshem

Hos BRF Bärnstenen på Carlshem i Umeå genomför Umia ett omfattande energisparprojekt. Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på sju huskroppar. På uppdrag av föreningen förvaltas husen av Riksbyggen, som är Umias uppdragsgivare för entreprenaden.

I projektet ingår installation och driftsättande av en bergvärmeanläggning och tillhörande anpassningar av det befintliga värme- och ventilationssystemet. BRF Bärnstenen skriver på sin hemsida att minskade energikostnader ger besparingar som kommer att öka i takt med att investeringen amorteras. Trots den stora investeringen behöver de boendes månadsavgifter inte höjas. Projektet beräknas vara klart i oktober 2017.

16 maj • 2017 • Luleå • Lund • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Seniorboende sparar energi

I dagarna påbörjas inflyttningen i Seniorhusen Berghems 104 nybyggda lägenheter, vackert belägna på Axtorpsvägen i Umeå. På uppdrag av Selbergs Entreprenad har Umia utfört totalinstallationer under uppförandet av fastigheterna. Projektet är slutbesiktat.

Som kompletterande uppdrag från Seniorhusen installerar Umia just nu en bergvärmepump på 60 kW, collector-borrhålen är totalt ca 2 200 meter. Det är en energisparlösning som beräknas kapa en stor del av energiförbrukningen.

3 maj • 2017 • Lund • Malmö • Stockholm • Trelleborg

The Point – 29 exklusiva våningar i Malmö

I Malmös nya och växande stadsdel Hyllie, driver Annehem ett av de mer spektakulära byggprojekten i Skåne – Point Hyllie. Den fjärde och sista etappen består av ett 110 meter högt hus, The Point med 29 våningar, som blir den högsta och mest spektakulära byggnaden i området.

The Point ska bl.a. inrymma exklusiva kontorslokaler, som får ett strategiskt läge nära Citytunnelns tågstation Hyllie. Nästa station västerut är Kastrups flygplats i Köpenhamn, i den andra åkriktningen når man Malmös centrala delar på några minuter.

På uppdrag av Peab utför Umia Syd totalinstallationer av EL-VS-VE-Sprinkler i byggnaden.

Läs mer om The Point på Annehems hemsida >>

2 maj • 2017 • Sprinkler • Stockholm • Uppsala

Umia bygger sprinkleranläggning åt Arlanda Express

På uppdrag av A-Train, som äger och driver Arlanda Express, bygger Umia Sprinklerteknik en sprinkleranläggning som ska skydda A-Trains tågdepå, med service- och tvätthall, och förstås tågen som finns där för översyn och service.

– Vi är stolta över förtroendet att uppföra den här anläggningen, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik. Det är en ganska komplicerad installation som ställer höga krav på oss, eftersom tågen kommer att rulla precis som vanligt. Det innebär att runt 60 procent av uppdraget genomförs nattetid.

Umia bygger en sprinklerbassäng (600 kubikmeter), en pumpcentral samt ett pumphus i anslutning tågdepån i Rosersberg. Man drar markledningar in i huset, där sprinklersystemet ska skydda tågverkstaden, tvätthallen och eventuella tåg. Förutom sprinklermunstycken som skyddar ovanifrån, bygger Umia även ett s.k. deluge-sprinklersystem i anslutning till den långa servicegropen. Systemet aktiveras manuellt med öppna sprinklermunstycken under den förhöjda rälsen. Därmed skyddas tågen även underifrån i servicegropen som löper under rälsen. Uppdraget beräknas klart v27-2017.