Nyheter

25 oktober • 2016 • Malmö

Ny skola och idrottshall i Trelleborg

På uppdrag av Trelleborgs kommun bygger NCC den nya Vannhögs- och Lillevångsskolan för årskurserna F-9 med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg. Projektet är kommunens hittills största byggprojekt med en ny skolbyggnad i tre plan. I den norra delen finns lokaler för yngre elever (Lillevångskolan) och i den södra får de äldre eleverna (Vannhögskolan) sina lokaler.

Skolan får även nya lokaler för grupper med särskild undervisning. Ett gemensamt entrérum samt administration, bibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap med mera placeras centralt. I anslutning till skolan kommer även två nya hallar för idrott, lek och rörelse att uppföras.

 

Umia Syd projekterar och installerar EL, VS, VE och STYR på uppdrag av NCC. Projektet ska i sin helhet vara färdigt till sommaren 2019.

6 oktober • 2016 • Malmö

Fler nya uppdrag för Umia Syd

Umia Syd noterar ett flertal nya uppdrag enligt Umiamodellen med totalinstallationer:

 

Skånes universitetssjukhus byggnad 43, Malmö; projektet omfattar ombyggnad på plan 11 och 9. Beställare är Byggnadsfirman Otto Magnusson.

 

Kubiklagret – Norra Hamnen, Malmö; större delen av bygganden utgörs av lager, medan en mindre del är kontorslokaler för hyresgästerna. Total yta 19.550 kvm BTA, varav 2.450 kvm BTA är entresolbjälklag. Start omgående etapp 1. Beställare är Skanska Sverige.

 

Trelleborg AB, hyresgästanpassning i kontorsmiljö byggn. 04 och 72. Fabriksmiljö i byggnad 85 byggs om till kontor, även aggregatbyte för ventilation. Beställare är Sawi Byggnads AB.

 

Stapelbädden 6 – Västra Hamnen, Malmö; omfattar nybyggnad av 163 studentlägenheter med ett par mindre verksamhetslokaler i bottenvåningen mot omgivande gator. MKB Fastighets AB är byggherre. Beställare är Thage i Skåne AB.

 

Ljusåret 4, Lund; omfattar en om- och tillbyggnad av ett ouppvärmt lagerutrymme till bussgarage.

Beställare Byggom AB.

 

Lerteglet, Oxie i Malmö; nybyggnad av 98 inflyttningsklara bostadslägenheter fördelade i fyra hus. Beställare är Byggnadsfirman Otto Magnusson.